Samen Maken Wij Het Centrum Bruisend!

Contactpersonen

Winkeliersvereninging “Hart van Aalburg” is onderdeel van ondernemersvereniging Aalburg.

Ontstaan:

Winkeliersvereniging Hart van Aalburg is ontstaan op initiatief van een aantal lokale ondernemers.

Een veel gehoorde klacht van klanten en inwoners was dat er een prachtig, mooi en compleet regionaal winkelcentrum staat in Wijk en Aalburg, maar dat de omgeving en met name het grote Marktplein saai en leeg aandoet en dat er (te) weinig te beleven viel.

Een aantal lokale ondernemers hebben dit ter harte genomen en zijn middels Hart van Aalburg een winkeliersvereniging gestart om meer leven in de brouwerij te brengen. Inmiddels kent Hart van Aalburg bijna 20 leden en heeft het de afgelopen jaren al tal van kleine en grote evenementen georganiseerd in het centrum van Aalburg. Een aantal van die evenementen hebben inmiddels al een jaarlijks terugkerend karakter gekregen. Kermis, Straatspeeldag, Jaarmarkt en de Moonlight Shopping zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de jaarkalender.

De naam Hart van Aalburg is ontstaan vanuit een dubbele betekenis. Het is een verwijzing naar het centrum, het hart van het dorp en tevens kun je op de kaart ook daadwerkelijk een denkbeeldig hart tekenen om het hele winkelgebied heen.

Missie:

De missie van Hart van Aalburg is dan ook om een leuke, gezellige en aantrekkelijke winkelomgeving te creëren waar iedereen, jong en oud, inwoners en bezoekers uit de wijde omgeving zich fijn voelt. Samen maken we het centrum bruisend!

Contactpersonen:

Rene Lucas
Miranda de Waal
Jakko Bouman

Email: info@hartvanaalburg.nl