Voorwaarden Uitnodiging Jaarmarkt 2019

Onderwerp: Jaarmarkt Wijk en Aalburg 2019.

Wijk en Aalburg, 6 januari 2019.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan onze Jaarmarktte Wijk en Aalburg. Deze wordt weer gehouden op de zaterdag voor Vaderdag nl. 15 juni 2019. Zoals gebruikelijk zijn de markttijden van 10.00 – 18.00 uur. Voor de rommelmarkt zijn de tijden 9.00 – 17:00 uur.

Zoals de meeste ondertussen al weten word de Jaarmarkt weer gehouden in het centrum van Wijk en Aalburg. Het publiek heeft zoals gebruikelijk vrije toegang tot onze markt. Daardoor is het voor ons moeilijk om het aantal bezoekers te schatten, maar ongeveer 10.000 zijn het er meestal wel.

Naast de jaarmarkt vindt er tegelijkertijd ook een zeer populaire rommelmarkt plaats. maar ook diverse attracties en shows behoren tot het programma. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht middels een Horecaplein. Corné Music verzorgd ook dit jaar weer de muziek.

U kunt zich inschrijven op de website: https://www.hartvanaalburg.nl/event/jaarmarkt/

Onze spelregels:

  • Voor 18.00 uur vertrekken niet toegestaan. (Rommelmarkt 17:00 uur)
  • Inschrijving K.v.K, Legitimatie en W.A. verzekering verplicht. (niet voor Rommelmarkt)
  • Betalingen dienen vooraf te geschieden en binnen het aangegeven termijn.
  • Indien niet aanwezig om 09:00 uur (zonder tegenbericht) vervalt uw recht op uw standplaats.

De kosten zijn als volgt:

  • Huurkraam (incl. Bovenzeil, 4 mtr.) € 50,00 (Rommelmarkt 25,00)
  • Grondplaats (per 2 mtr.) € 20,00 (Rommelmarkt 5,00 p. mtr.)
  • Verkoopwagen (per 2 mtr.) € 20,00 (Rommelmarkt n.v.t.)
  • Stroomaansluiting € 5,00                    (Rommelmarkt n.v.t.)

Betalingen:

Na ontvangst van de factuur, dient u binnen de aangegeven termijnen te betalen. Bij betaling altijd factuurnummer en uw inschrijfnaam te vermelden.

De betaling dient te geschieden aan OV-Aalburg op bankrekeningnummer NL27RABO0364900474.

Annuleringen:

Bij annuleren na 1 juni 2019, brengen wij € 20,00 kosten in rekening. Wegblijven op 15 juni 2019, dan vind er geen retoursstorting plaats.

Branchebeschrijving en verzekering:

U dient aantoonbaar W.A. verzekerd te zijn, alsook ingeschreven bij de K.v.K Handel. Deze gegevens dienen volledig op het inschrijfformulier te worden ingevuld. Vermeld correct en volledig uw branche/handel. Dit is vooral van belang omdat branchebescherming toepassen. Wijzigingen achteraf of niet juist aangegeven handel, wordt niet geaccepteerd. Bij constatering wordt u direct en zonder restitutie verwijderd van de markt.

Standplaatsrecht.

Inschrijvers die vorig jaar hebben deelgenomen aan de jaarmarkt hebben tot 1 april automatisch onze voorkeur. Na die datum worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld, e.e.a. in samenhang met de branchebescherming. Uw standplaatsrecht kunt u vastleggen door u in te schrijven en de betaling te doen.

Voor informatie of vragen graag zoveel mogelijk mailen en anders kunt u contact opnemen met:

  • Warenmarkt: Carla Verzeijl                     : 06 – 12 82 70 43
  • Rommelmarkt: Loek Sturrus                   : 06 – 10 22 15 41


Algemeen E-mailadres: jaarmarkt@hartvanaalburg.nl

Met vriendelijke groeten,

Organisatie Jaarmarkt

Winkeliersvereniging Hart van Aalburg (valt onder OV-Aalburg)
p.a. De Galerij 11
4261 DG  Wijk en Aalburg